Codec چيست؟

Codec چيست؟

Codec چيست؟ کدک ها در اصل فشرده سازهایی هستند در کیفیت و حجم های مختلف بر اساس نیاز تدوین فیلم و پخش آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی کامل کدک و کانتیرها می پردازیم.

ادامه مطلب

اصول و فنون طراحی کلیپ آماده

اصول و فنون طراحی کلیپ آماده

اصول و فنون طراحی کلیپ آماده مانند سایر رشته های هنری قواعد مخصوص به خود را دارد و این قواعد تنها در نزد استاید و افرادی می باشد که سالیان سال در این زمینه مهارت و فعالیت داشته باشد قابل کسب شدن می باشد. ادامه مطلب